Certifikáty

Systém managementu kvality je ve společnosti I.D.C. Holding, a.s. budovaný už od roku 1999. Úsilí managementu a zaměstnanců společnosti o maximální spokojenost zákazníků bylo oceněno v květnu 2000, kdy I.D.C. Holding, a.s. prošla certifikačním auditem společnosti S.G.S Slovakia, s.r.o. a získala certifikát ISO 9002:1994, jehož doba platnosti byla do června 2003.

V průběhu roku 2003 byl systém managementu kvality ve společnosti I.D.C. Holding, a.s. transformovaný podle nové normy ISO 9001:2000. Soulad s normou potvrdila certifikační společnost S.G.S. Slovakia, s.r.o. v červnu 2003, kdy po úspěšném ukončení recertifikačního auditu získal I.D.C. Holding, a.s. certifikát systému managementu kvality podle ISO 9001:2000 pro výrobu a prodej trvanlivého pečiva a cukrovinek.

Společnost I.D.C. Holding, a.s. má též zavedený a plně funkční systém HACCP (systém zabezpečování kontroly hygieny potravin). V roce 2002 a 2003 společnost úspěšně prošla audity kvality, které vyžadují mezinárodní obchodní řetězce. Na základě toho společnost dodává svoje výrobky prakticky do všech obchodních sítí v zemích V4 (Slovenská republika, Česká republika, Polsko a Maďarsko). Úspěšně se uchází o výrobu výrobků pod značkou obchodních řetězců tzv. Private label.