Cífer

Hlavním předmětem činnosti závodu Cífer,  která se nachází v stejnoměnné obci, je výroba a prodej formovaných čokoládových figurek pro sezónu Velikonoce a Vánoce.

Následně, prakticky každoročně jsou realizovány investice do modernizace výrobních zařízení i prostor firmy.

Závod má zaveden systém ve smyslu mezinárodních potravinových standardů IFS a BRC.