Závod Pečivárne Sereď

Počátky průmyslové výroby trvanlivého pečiva na Slovensku byly spjaty s roztříštěností výroby do více řemeslnických dílen s manufakturní výrobou a menších podniků, z nichž ani jeden neměl výrobu trvanlivého pečiva postavenou jako hlavní činnost. V 50-tých letech 20. století byly zmíněné dílny a provozovny začleněny do větších výrobních celků, čímž se vytvořily organizační, technické a technologické předpoklady k rozvoji nového průmyslového oboru výroby trvanlivého pečiva.

Dne 1.1.1953 vznikl národní podnik Slovenské pečivárne v Seredi. K novému podniku byly přidružené závody Studeník v Holíči, dále perníkárna Danielis v Levicích a práškárna v Leviciach, které byly vyčleněny z podniku Stollwerck. Z Povážských mlynov přešla pod Slovenské pečivárne provozovna Maškrta v Piešťanech, závod Hana v Ružomberku a závod Tatranka v Liptovském Hrádku. Ze Stredoslovenských mlynov to byl závod WECO v Kremnici, taktéž Tatranka v Teranoch a Dielňa Réczky ve Zlatých Moravcích. Z Nitrianských mlynov byl do Slovenských pečivární začleněn závod Alibaba v Brodzanoch.

Vysoce kvalitní trvanlivé pečivo si jako doplňkový sortiment potravinářských výrobků postupně získávalo přízeň kupujících. V roce 1962 se proto v Seredi začalo s výstavbou nového pečivárenského závodu na Trnavské cestě. Cílem vybudování závodu bylo uspokojit rostoucí potřeby spotřebitelů, jakož i zvýšit koncentraci a specializaci výroby a zrušení neefektivních provozoven. Výrobní základnu tak tvořily dva závody v Seredi, se specializací na oplatky, provoz v Holíči se zaměřením na perníky a trubičky a provoz v Liptovském Hrádku se specializací na sušenky.

Úspěšně se rozvíjející podnik Slovenské pečivárne byl v roce 1963 začleněn pod pražský závod Průmysl trvanlivého pečiva. V tomto organizačním začlenění nebyly vytvořeny optimální podmínky pro rozvoj výroby, a tak byl v roce 1969 zřízen samostatný podnik Pečivárne Sereď.

V 90-tých letech 20. století byl státní podnik Pečivárne Sereď zprivatizován a výrobní závody Pečivárne Sereď a Pečivárne Holíč se staly součástí společnosti I.D.C. Holding, a.s. zaměřené na budování silného, zdravého a stabilního podniku zakládající solidního a spolehlivého partnera s obchodně-marketingovým pohledem. V současné době je výroba z Holíče přesunuta do Seredě, společnost I.D.C. Holding, a.s. tak zastřešuje závody Pečivárne Sereď (výroba trvanlivého pečiva) a Figaro Trnava (výroba cukrovinek).

Díky tradici a oblíbeným kvalitním výrobkům patří mezi nejvýznamnější producenty cukrovinek a trvanlivého pečiva a je stabilní jedničkou na domácím trhu.

V  závodě Pečivárne Sereď vyrábíme oplatky a sušenky. V produkci oplatek je I.D.C. Holding, a.s. lídrem na slovenském trhu díky známým výrobkům Horalky, Tatranky, Kávenky, Mila, Lina, které jsou zastřešené pod známou značkou Sedita. Dobře známé jsou i sušenky Club a také Polomáčené sušenky.